Estudi de l’efecte de l’administració de tilosina i doxicilina en els principals paràmetres nutricionals i de composició de l’ou de gallina

Title:

Estudi de l’efecte de l’administració de tilosina i doxicilina en els principals paràmetres nutricionals i de composició de l’ou de gallina

Author: Roldós Noguer, E;
Year: 2015
Journal: thesis
Page:
Volume:
Issue:
PubMed ID:
Abstract:
Impact Factor: -1.0
Link: http://www.tdx.cesca.cat/bitstream/handle/10803/362101/tern1de1.pdf?sequence=2
Date:
Email:
Back to search