Structural formula of Tri-11(Z),14(Z),17(Z)-Eicosatrienoin

Tri-11(Z),14(Z),17(Z)-Eicosatrienoin

Product number: 33-2003
CAS number: 402562-36-1

Identifiers

CAS Index Name: 11,14,17-Eicosatrienoic acid, 1,2,3-propanetriyl ester, (11Z,11′Z,11′′Z,14Z,14′Z,14′′Z,17Z,17′Z,17′′Z)-
Molecular formula: C63H104O6
Molecular weight: 957.5
Lipid number: TG 20:3 (11Z,14Z,17Z)
Smiles: O=C(OCC(OC(=O)CCCCCCCCCC=CCC=CCC=CCC)COC(=O)CCCCCCCCCC=CCC=CCC=CCC)CCCCCCCCCC=CCC=CCC=CCC
Isomeric Smiles: C(OC(CCCCCCCCCC=CCC=CCC=CCC)=O)(COC(CCCCCCCCCC=CCC=CCC=CCC)=O)COC(CCCCCCCCCC=CCC=CCC=CCC)=O
InChI: InChI=1S/C63H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-52-55-61(64)67-58-60(69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)59-68-62(65)56-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7-12,16-21,25-30,60H,4-6,13-15,22-24,31-59H2,1-3H3/b10-7-,11-8-,12-9-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-
InChIKey: InChIKey=OWMGYLWACIJSFD-FLIQGJDUSA-N

Product information

Purity: >99%
Storage: Freezer
Supplied as: Neat
Physical state: Liquid
Documentation: Certificate of Analysis
MSDS: Download

Shop now

33-2003-7Tri-11(Z),14(Z),17(Z)-Eicosatrienoin - 25 mg115.00